a0054

રોટલી માટે લોટ ચળાઇ રહ્યો છે. આમે ખાખીઓને ચાળી ચાળીને સારો માલ તારવવાની ફાવટ સારી હોય !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s